RODO pod lupą

Co musisz wiedzieć
o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych?

Zacznij przygotowania do stosowania RODO już dziś!

icon
 • Przepisy rozporządzenia ogólnego już weszły w życie
 • 25 maja 2018 roku musisz wykazywać zgodność ze wszystkimi przepisami rozporządzenia!
 • Nie ma okresu przejściowego i “taryfy ulgowej”
dashed-line
icon
icon
 • Prowadzisz działalność w UE? - będziesz musiał stosować przepisy RODO
 • RODO będzie obowiązywać podmioty z sektora publicznego i prywatnego
 • Nowe przepisy będą obowiązywać także podmioty spoza Unii, jeżeli będą przetwarzać dane osób, przebywających w UE
dashed-line
icon

3. Poznaj Twoje nowe obowiązki

 • Privacy by Design - prywatność w fazie projektowania
 • Privacy by Default - prywatność jako opcja domyślna
 • Analiza ryzyka
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Odpowiednie zabezpieczenie danych
 • Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu
 • Zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniach
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Uprzednie konsultacje
dashed-line
icon
icon
 • Sformalizowanej dokumentacji
 • Zgłaszania zbiorów
 • Rejestru zbiorów ABI
 • Sztywnych wymogów w zakresie zabezpieczenia danych - koniec ze zmianą haseł co 30 dni.
dashed-line
icon
 • Wynik tej analizy - kluczowy dla doboru zabezpieczeń
 • Konieczne do uwzględnienia: stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia
 • Stopień bezpieczeństwa ma odpowiadać stwierdzonemu ryzyku
 • Istotne w szczególności ryzyko wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
dashed-line
icon

6. Przesłanki przetwarzania – czy tu coś się zmienia?

icon
 • W tym obszarze RODO - także zmiany
 • Nowość - zgoda dziecka
 • Sama zgoda - okazanie woli lub wyraźne działanie potwierdzające
 • Odwołanie zgody - równie łatwe jak jej udzielenie
 • Dane szczególnych kategorii (dziś - dane wrażliwe) - koniec ze zgodą na piśmie
dashed-line
icon

7. Zgłoszenie naruszeń

 • Nowy obowiązek
 • Sam musisz poinformować organ nadzorczy, że doszło do naruszenia ochrony danych w Twojej strukturze
 • Masz na zgłoszenie tylko 72 h od stwierdzenia naruszenia
 • O naruszeniu musisz także zawiadomić osoby, których dane dotyczą
dashed-line
icon
icon
 • RODO to bardziej precyzyjne wskazówki, jak wybrać procesora
 • Koniec z umową powierzenia na piśmie
 • Większa odpowiedzialność za niefrasobliwy wybór procesora
 • Konieczność uwzględnienia relacji z dalszymi przetwarzającymi
dashed-line
icon
 • To nie dokładnie ta sama funkcja, co ABI
 • Nowe zadania - m.in. punkt kontaktowy dla podmiotów danych i organu nadzorczego
 • Obligatoryjny dla wybranych kategorii administratorów danych
 • Wymóg kwalifikacyjny: wiedza i doświadczenie
dashed-line
icon
icon
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo sprzeciwu
 • Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii
 • Prawo do niepodlegania profilowaniu
dashed-line
icon
 • Wysokie kary do 10 000 000 euro lub 2 % całkowitego światowego obrotu za dany rok m.in. za naruszenie obowiązków administratora
 • Kary do 20 000 000 euro lub 4 % całkowitego światowego obrotu za dany rok m.in. za naruszenie praw podmiotów danych
 • Wysokość kary uzależniona od szeregu czynników i konkretnego przypadku
dashed-line
Artykuły o rodo
Aktualności z naszych portali
Inicjatywy
ebook

Chcę otrzymywać od Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. newslettery.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do pobrania ebooka. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 465886, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 725-20-68-627, e-mail: info@lubasziwspolnicy.pl