RODO pod lupą

Co musisz wiedzieć
o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych?

RODO opiera się na analizie ryzyka. Jak ją przeprowadzić?

icon
 • Przepisy rozporządzenia ogólnego już weszły w życie

 • 25 maja 2018 roku musisz wykazywać zgodność ze wszystkimi przepisami rozporządzenia!

 • Nie ma okresu przejściowego i “taryfy ulgowej”

dashed-line
icon
icon
 • Prowadzisz działalność w UE? - będziesz musiał stosować przepisy RODO

 • RODO będzie obowiązywać podmioty z sektora publicznego i prywatnego

 • Nowe przepisy będą obowiązywać także podmioty spoza Unii, jeżeli będą przetwarzać dane osób, przebywających w UE

dashed-line
icon
 • Privacy by Design - prywatność w fazie projektowania

 • Privacy by Default - prywatność jako opcja domyślna

 • Analiza ryzyka

 • Rejestrowanie czynności przetwarzania

 • Współpraca z organem nadzorczym

 • Odpowiednie zabezpieczenie danych

 • Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu

 • Zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniach

 • Ocena skutków dla ochrony danych

 • Uprzednie konsultacje

dashed-line
icon
icon
 • Sformalizowanej dokumentacji

 • Zgłaszania zbiorów

 • Rejestru zbiorów ABI

 • Sztywnych wymogów w zakresie zabezpieczenia danych - koniec ze zmianą haseł co 30 dni.

dashed-line
icon
 • Wynik tej analizy - kluczowy dla doboru zabezpieczeń

 • Konieczne do uwzględnienia: stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia

 • Stopień bezpieczeństwa ma odpowiadać stwierdzonemu ryzyku

 • Istotne w szczególności ryzyko wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

dashed-line
icon

6. Przesłanki przetwarzania – czy tu coś się zmienia?

icon
 • W tym obszarze RODO - także zmiany

 • Nowość - zgoda dziecka

 • Sama zgoda - okazanie woli lub wyraźne działanie potwierdzające

 • Odwołanie zgody - równie łatwe jak jej udzielenie

 • Dane szczególnych kategorii (dziś - dane wrażliwe) - koniec ze zgodą na piśmie

dashed-line
icon

7. Zgłoszenie naruszeń

 • Nowy obowiązek

 • Sam musisz poinformować organ nadzorczy, że doszło do naruszenia ochrony danych w Twojej strukturze

 • Masz na zgłoszenie tylko 72 h od stwierdzenia naruszenia

 • O naruszeniu musisz także zawiadomić osoby, których dane dotyczą

dashed-line
icon
icon
 • RODO to bardziej precyzyjne wskazówki, jak wybrać procesora

 • Koniec z umową powierzenia na piśmie

 • Większa odpowiedzialność za niefrasobliwy wybór procesora

 • Konieczność uwzględnienia relacji z dalszymi przetwarzającymi

dashed-line
icon
 • To nie dokładnie ta sama funkcja, co ABI

 • Nowe zadania - m.in. punkt kontaktowy dla podmiotów danych i organu nadzorczego

 • Obligatoryjny dla wybranych kategorii administratorów danych

 • Wymóg kwalifikacyjny: wiedza i doświadczenie

dashed-line
icon
icon
 • Prawo do bycia zapomnianym

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Prawo sprzeciwu

 • Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii

 • Prawo do niepodlegania profilowaniu

dashed-line
icon
 • Wysokie kary do 10 000 000 euro lub 2 % całkowitego światowego obrotu za dany rok m.in. za naruszenie obowiązków administratora

 • Kary do 20 000 000 euro lub 4 % całkowitego światowego obrotu za dany rok m.in. za naruszenie praw podmiotów danych

 • Wysokość kary uzależniona od szeregu czynników i konkretnego przypadku

dashed-line
Inicjatywy
ebook

Chcę otrzymywać od Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. newslettery. Zawsze możesz wycofać tę zgodę.

Administratorem Twoich danych jest Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.